Идеен проект за обзавеждане на спалня – гр. Варна.