Реализация на “Cherry food with mood” гр. Варна

Екипът на “Cherry food with mood” ни се довери за реализацията на концепцията, която имат. Ние помогнахме с насоки за правилното технологично изпълнение и създаване на решенията в мебелната сфера.