Интериорен дизайн на „Playground“ The Mall – гр. София

Интериорен дизайн, обновяване на съществуващи зони и проектиране за изпълнение на развлекателни зони в „Playground“ The Mall – гр. София.

*Изпълнението на проектите е възложено на външи фирми.