Идеен проект на интериор

Еднофамилна къща, гр. Търговище.